Main Page

Welcome to the websites of the Faculty of Agronomy


Faculty of Agronomy of Mendelu in Brno
Zemědělská 1, 613 00 Brno, email: agro@mendelu.cz
phone: +420 545 133 001, fax: +420 545 212 044
Public Notice-board
e-přihláška                     facebook
where to find us
map of the MENDELU campus
site map and searching

News

 

Sportovní den MENDELU 2014 V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky

Informace o studiu 2012/2013 Newsletter VaV - registrace

Podpora projektových skupin Aktivity doktorského studia

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU

Gallery

                    


Google+